Pályázati mérleg

Változások történtek az Európai Uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjében

Írta: RollingConsulting
Dátum: május 27, 2016
Kategória: Hírek

Május 13-án került kihirdetésre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló rendelet módosítása. A változtatás többek között az önerő igazolásának módjáról és a támogatások értékelésről is rendelkezik.

A rendelet a természetes személyek mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásokra is kiterjeszti azt a lehetőséget, hogy az önerő rendelkezésre állását nem kell az első kifizetési kérelem vagy az előleg igénylésekor igazolni (bankszámlakivonat, hitelszerződés stb.). A továbbiakban elegendő lesz csak arról nyilatkoznia a vállalkozásnak, hogy amikor önerő bevonása szükséges a projekt megvalósítása során, akkor rendelkezésre fog állni a felmerülő költségek teljesítéshez szükséges összeg. Azonban ha a támogatási szerződés a projekt meg nem valósulása miatti elállás vagy felbontás miatt megszűnik, a támogató kezdeményezi a vállalkozás adószámának törlését, amelyről az „Adószám törlése nem megfelelő projektmegvalósítás esetén?” című cikkünkben már beszámoltunk.

Ez a gyakorlatban könnyebbséget okoz a vállalkozásoknak, ugyanis az önerőhöz nem kell igazolniuk, hogy a projekt összköltség támogatással csökkentett része rendelkezésükre áll. A retorzióként alkalmazott adószám törlése arra ösztökélheti a vállalkozásokat, hogy megfontolt pénzügyi döntéseket hozzanak a projekt megvalósításának érdekében.

További változás történt a vállalkozások támogatási kérelmeinek értékelésében, amelynek keretében a továbbiakban figyelembe kell venni a támogatást igénylő vállalkozások korábbi projektjeiknél elkövetett, pénzügyi érdeksérelemmel járó szabálytalanságokat. A retorzió ilyen fajta szabálytalanságoknál a támogatási értékelés során pontlevonásként jelenik meg, amely figyelembe veszi az érdeksérelem mértékét és súlyosságát. Az ilyen fajta szankciók elkerülése miatt ajánljuk projektmenedzsment szolgáltatásunkat, minden uniós forrásra pályázó ügyfelünk számára. Vállalkozásunk által utógondozott projektek tekintetében egyetlen szabálytalansági és támogatás visszafizetési eljárás nem indult, amely felkészültségünket és minőség iránti elhivatottságunkat tükrözi.

Hogy mire érdemes az utógondozás során odafigyelni a „Pályázatok megvalósítása – amire érdemes figyelni” című cikkünkből, a pályázatok értékelési rendszerében nemrég történt változásokról pedig „Az új állami értékelési rendszer nem vonatkozik a beadott K+F pályázatokra” című cikkünkből tudhatnak meg többet.