Kitekintés 2023-ra!

Írta: Kozma Richárd
Dátum: december 24, 2022
Kategória: Hírek

Az idei 2022-es év kiemelt témája pályázatírói és pályázói szempontból Magyarország kormányának és az Európai Bizottságnak kiegyezési folyamatai jelentették. Aminek hosszas csörtéi után decemberben megegyezés és végül a magyar partnerségi megállapodás elfogadása következett.

A helyreállítási tervhez és a jogállamisági feltételrendszerhez kötődő, 2021-2027 között érvényes kohéziós politikára vonatkozó megállapodás részeként többféle beruházás is finanszírozhatóvá válhat az elkövetkező években:

  • igazgatási kapacitás
  • átláthatósági és korrupciós
  • éghajlatvédelmi
  • digitális átállást segítő

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó csaknem 22 milliárd euró értékű megállapodás segíteni fogja az országot abban, hogy a közös uniós prioritásokat sikeresen végrehajtsa.

Ügyfélkörünk számára kiemelt fontosságú, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében is megjelenhetnek pályázatok fejlesztési/beruházási terveik megvalósítására, de azoknak kapcsolódniuk szükséges az alábbi prioritásokhoz és célokhoz.

Vállalkozásfejlesztési prioritás

A prioritás, „A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030”-val összhangban olyan fejlesztéseket támogat, amelyek a kkv-k ellenállóképességének és versenyképességének növelését szolgálják, így illeszkednek az intelligens szakosodási stratégiában (S3) meghatározott irányokhoz, csökkentik a területi hátrányokat, segítik a kkv-k szervezeti és működésbeli megújulását, valamint a fenntartható működésre való átállásukat.

A prioritás keretében az alábbi táblázatban összegeztük, hogy a 7 éves ciklus alatt mekkora keretet és milyen támogatási formát biztosítanak a pályázóknak.

Régió kategória

Támogatás formája Összeg (EUR)

Kevésbe fejlett régiók

Vissza nem térítendő 1 257 198 629

Fejlettebb régiók

Vissza nem térítendő

9 360 792

Kevésbé fejlett régiók Pénzügyi eszköz (hitel)

371 428 571

Fejlettebb régiók Pénzügyi eszköz (hitel)

78 294 105

 

Vállalkozás fejlesztési prioritás keretében érdeklődőink számára kiemelt célok:

1. A Vállalkozások ellenállóképességének növelése, technológiai és szervezeti megújítása

Korszerű infrastrukturális feltételek megteremtése és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítása, aminek révén javul az energia- és erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez és hozzáadott értékhez vezet.

2. Célzott versenyképesség-növelés

A jelentős növekedést felmutató vagy nagy növekedési potenciállal rendelkező, jelentős beszállítók, exportbajnokok, illetve valamely egyéb szempontból kiemelkedően teljesítő kkv-k számára kiválósági program keretében, partnerségen alapuló, szervezetre szabott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások kerülnek biztosításra, így akár jelentős léptékű, komplex fejlesztések megvalósítását lehetővé tévő támogatás mellett.

A dinamikusan növekedő vállalkozások esetében az egyik elsődleges növekedési tényező a versenyképesség növelése, kiemelten a legújabb technológiai megoldások adaptálása, digitalizáció, stratégia-, szervezetés márkaépítés, termékfejlesztés, valamint exportpiaci megjelenés révén.

Kitekintés 2023-ra!Kutatás, fejlesztés, innováció prioritás

A célkitűzés illeszkedik az EU innováció- és gazdaságfejlesztési céljaihoz, Magyarország Intelligens Szakosodás Stratégiájához (S3), KFI Stratégiájához, illetve építenek a hazai támogatási programok eredményeire. A prioritás keretében az alábbi táblázatban összegeztük, hogy a 7 éves ciklus alatt mekkora keretet és milyen támogatási formát biztosítanak a pályázóknak.

Régió kategória

Támogatás formája Összeg (EUR)

Kevésbe fejlett régiók

Vissza nem térítendő 1 221 631 488
Fejlettebb régiók Vissza nem térítendő

96 838 489

Kevésbé fejlett régiók Pénzügyi eszköz (saját tőke)

143 071 429

Fejlettebb régiók Pénzügyi eszköz (saját tőke)

6 857 143

 

Kutatás, fejlesztés, innováció prioritás keretében érdeklődőink számára kiemelt célok:

1. Tudáshasznosítás erősítése a vállalati KFI tevékenység növelésével

Cél a vállalatok versenyképesebbé tétele az innováció különböző fajtáinak erősítésével (ideértve a nyílt innovációt), KFI kapacitásaik és technológiai színvonaluk javításával, technológiatranszfert valamint innovációs szolgáltatások biztosításával.

A fellépés a vállalatokat a KFI-projektek előkészítésében, megvalósításában, valamint a létrehozott kutatási eredmények és szabadalmak szellemitulajdon-jogainak hasznosításában. Továbbá a kereskedelmi hasznosításra vonatkozó tevékenységeiben közvetlenül támogathatja a fenti tevékenységek.

Fenntartható munkaerőpiac prioritás

A tervezett aktív munkaerőpiaci programok alapvetően az inaktívak és álláskeresők elhelyezkedését támogatják majd. Kedvező munkaerőpiaci feltételek esetén a célzottság erősödik, a fókusz a munkaerőpiaci szempontból hátrányosabb helyzetűekre (alacsony iskolai végzettségűek, tartós munkanélküliek, idősebbek, kisgyermeket nevelő szülők és vidéki térségben élők) helyeződik.

A prioritás keretében az alábbi táblázatban összegeztük, hogy a 7 éves ciklus alatt mekkora keretet és milyen támogatási formát biztosítanak a pályázóknak.

Régió kategória

Támogatás formája

Összeg (EUR)

Kevésbe fejlett régiók Vissza nem térítendő

341 395 182

 

Fenntartható munkaerőpiac prioritás keretében érdeklődőink számára kiemelt célok:

1. A munkaerő-kínálat bővítése, fejlesztése

A járvány nyomán kibontakozó globális recesszió várhatóan hosszú távon befolyásolja a gazdaságot és munkaerőpiacot, emellett Oroszország Ukrajna elleni inváziója is tartós gazdasági nehézségekhez vezethet. Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy bizonyos ágazatokban és munkakörökben ismét a munkaerőhiány válik meghatározóvá. Az utóbbi évek sokkjai és a folyamatban lévő változások eltérő csoportokat érintenek és rugalmasságot igényelnek a munkaerőpiaci eszköztár oldaláról is. Az aktív munkaerőpiaci programoknak fontos szerep jut a gazdaság ciklikus változásainak ellensúlyozásában.

Amennyiben szeretné a teljes GINOP Plusz Operatív programot tanulmányozni keresse fel a kormányzati oldalt.

Amennyiben szeretne naprakész pályázati információkat megtudni az elkövetkező időszakban, úgy iratkozzon fel hírlevelünkre.