A 2021-2027 közötti stratégiai tervezési időszakban hazánk számára ismét jelentős fejlesztési lehetőség adódik.  A hétéves ciklusban 22,5 milliárd euró áll rendelkezésére Magyarországnak európai uniós és hazai forrásokból.

Az Európai Unió öt szakpolitikai célkitűzést határozott meg a hétéves tervezési ciklus kapcsán.

 1. Versenyképesebb és intelligensebb Európa
 2. Zöldebb Európa
 3. Jobban összekapcsolt Európa
 4. Szociálisabb és befogadóbb Európa
 5. A polgárokhoz közelebb álló Európa

Magyarország a fenti öt szakpolitikai célkitűzéshez illesztette fejlesztési terveit. 8 operatív program társadalmi egyeztetése indult el.

A 8 operatív program:

 • Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
 • Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)
 • Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

  A versenyképesség növelésének egyik feltétele a digitális technológiák tudatos alkalmazása és folyamatos megújítása. Ennek érdekében Magyarország a 2021-2027-es időszakban a DIMOP Plusz keretében tervezi végrehajtani ezeket a fejlesztéseket. A DIMOP Plusz 2022. évi fejlesztési kerete közel egy milliárd euro. A célok elérése érdekében a rendelkezésre álló forrásokat négy fő terültre koncentrálja, amelyek a fejlettebb és kevésbé fejlett régiókat támogatják:

   

  • Inteligensebb Magyarország
  • Hi-tech és Zöld átállás
  • Magyarország csatlakoztatva
  • Digitális Állampolgárság
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)

  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) célja a szociális felzárkózás támogatása. Az operatív program feladata az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, minőségi, korszerű oktatási rendszer megteremtése, a sérülékeny csoportok szociális biztonságának megerősítése és a nehéz anyagi helyzetben lévők megsegítése. Az EFOP Plusz öt prioritása az alábbi:

  • Egészségügy
  • Köznevelés
  • Társadalmi felzárkózás
  • Szociális, család- és ifjúságpolitika
  • Kultúra
  • Sport
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)

  A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) keretében a fő cél Magyarország halgazdálkodási ágazatának fejlesztésére. Az operatív program feladata a fenntartható, innovatív technológiákat alkalmazó halgazdálkodások előmozdítása, a termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése. A MAHOP Plusz két fő beavatkozási irányvonala az alábbi:

  • A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése
  • A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)

  Az IKOP PLUSZ célja a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés, tekintve, hogy a közlekedés felelős az Unió üvegházhatású-gázkibocsátásának negyedéért. A közlekedésfejlesztés fontos eszköze a gazdaságfejlesztésnek, valamint a területi kohéziónak, ezért nagy hangsúlyt kap a fenntartható közlekedési formák támogatása. Az IKOP PLUSZ három prioritási tengelyből épül fel, amelyek mind a fejlett, mind a kevésbé fejlett régiókat célozzák meg:

  • Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése
  • TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése
  • Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)

  Az új GINOP Plusz céljai között szerepel a vállalkozások technológiai és működési megújulása, amely által kedvezőbb pozíciót tudnak kialakítani a hazai és külföldi piacaikon. Továbbá célja még, hogy a cégek a globális értékláncokban is előre tudjanak lépni ezzel hozzájárulva a társadalom életszínvonalának javulásához, a foglalkoztatás bővítéséhez és a munkahelyek védelméhez. A GINOP Plusz 2022. évi fejlesztési kerete 2,8 milliárd euro. A fenti célok elérése érdekében a GINOP Plusz a rendelkezésre álló forrásokat hat fő beavatkozási területre koncentrálja:

  • Vállalkozásfejlesztés, kiemelt stratégiai ágazatok fejlesztése, digitalizáció
  • Kutatás, fejlesztés, innováció
  • Fenntartható munkaerőpiac
  • Ifjúsági garancia
  • Felsőoktatás, szakképzés

  Turizmus, örökségvédelem

 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz

  A TOP Plusz területi alapú fejlesztésekkel járul hozzá a területi kihívások kezeléséhez, a regionális konvergenciához és az egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A program különböző kategóriákra osztja az ország területét, melyekben eltérő támogatások érhetők el. Az elmaradott térségeken felül vannak kiemelt térségek is, melyek közé a Balaton-térség, a Közép-Duna mente, a Tokaji Borvidék, és a Budapest agglomeráció tartozik. A TOP Plusz 2022. évi fejlesztési kerete 4,5 milliárd euro. A TOP Plusz fókuszában öt tényező áll:

  • Versenyképes megye
  • Klímabarát megye
  • Területi humán fejlesztések
  • Budapest infrastrukturális fejlesztések
  • Budapest humán fejlesztések
 • Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)

  Az operatív program olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek segítik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetését és a végrehajtási folyamatok hatékonyabbá tételét. Emellett a program hozzájárul a Kohéziós Politika szabályosságának és hatásosságának javításához, valamint ezek méréséhez és értékeléséhez. A VOP Plusz 3 fő technikai segítségnyújtást biztosító prioritásból épül fel:

  • A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás és feltételrendszer biztosítása és fejlesztése
  • Az intézményrendszer eredményes, hatékony és szabályszerű forrásfelhasználásának támogatása
  • Az Igazságos Átmenet Alapból biztosított források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás, valamint eszközrendszer biztosítása és fejlesztése
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz a jelenlegi globális problémákkal, mint az éghajlatváltozás, a természeti erőforrások túlhasználata, a biológiai sokféleség csökkenése és a fenntarthatóság hiányával foglalkozik. Az operatív program elsődleges célja a fokozottan árvízveszélyes területek fejlesztése a katasztrófakockázat csökkentésének érdekében. Az intézkedések a katasztrófák elleni védekezés négy fő szakaszát veszik alapul, ezek a megelőzés, felkészülés, reagálás és a helyreállítás. A KEHOP Plusz az alábbi öt prioritási tengelyekből épül fel:

  • Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
  • Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
  • Környezet- és természetvédelem
  • Megújuló energiagazdaság
  • Méltányos átmenet