Magyarország regionális támogatási térképe

Írta: Szokola Melinda
Dátum: április 28, 2022
Kategória: Hírek

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét. A regionális támogatási térkép olyan jogszabályi rendelkezés, amely az egyes régiókban, illetve a fejlett régiók kisebb térségeiben beruházó vállalatokra vonatkozik. A rendelkezés ugyanis meghatározza ezen cégek számára a beruházási támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét.

Európát továbbra is jelentős regionális egyenlőtlenségek jellemzik a gazdasági jólét, a jövedelem és a munkanélküliség tekintetében. A regionális támogatás célja a gazdasági fejlődés támogatása Európa hátrányos helyzetű térségeiben, valamint egyenlő versenyfeltételek biztosítása a tagállamok között.

Az iránymutatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogassák a legkedvezőtlenebb helyzetű európai régiókat a felzárkózásban. Ezáltal csökkenthetők a gazdasági jólét, a jövedelem és a munkanélküliség terén fennálló egyenlőtlenségek, továbbá segít a régiókban felmerülő kihívások megoldásában. Így például támogatja az elnéptelenedéssel szembesülő régiókat abban, hogy teljes mértékben hozzájárulhassanak a zöld és digitális átálláshoz.

Az iránymutatás értelmében a Magyarország lakosságának összesen 82,09%-át adó régiók válnak jogosulttá regionális beruházási támogatás elnyerésére. Ezen régiók mindegyike az Európai Unió leghátrányosabb helyzetű régiói közé tartozik. A térségekről elmondható, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az uniós átlag 75%-át. Emiatt minden hátrányos helyzetű régió jogosult támogatásra, illetve a nagyvállalkozásokra külön szabályozás vonatkozik a maximális támogatási intenzitás tekintetében.

A támogatási intenzitás lényegében a pályázónként nyújtható állami támogatás maximális összege az elszámolható beruházási költségek százalékában kifejezve.

 

A támogatási intenzitások térségenként az alábbiak szerint alakulnak:

  • Pest, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban és nagyvállalkozások esetében a maximális támogatási intenzitás 50%
  • Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl régiókban és nagyvállalkozások esetében a maximális támogatási intenzitás 30%

 

A felsorolt térségekben a maximális támogatási intenzitások:

  • 10%-kal növelhetők a középvállalkozások beruházásai,
  • 20%-kal pedig a kisvállalkozások beruházásai esetében.

A legfontosabb változás a 2014-2020-as programozási periódushoz képest Közép-Magyarország esetében történt. Pest megye ugyanis önálló térségként, Budapest nélkül támogatásban részesülhet, mégpedig 50%-os maximális intenzitással.

Amennyiben az Igazságos Átmenet Alapból (Méltányos Átállást Támogató Alap) támogatásra javasolt térségek listáját jóváhagyja a Bizottság, a térkép módosulni fog. Ezáltal tovább növelhető az érintett térségekben a nyújtott támogatás mértéke.

Forrás: www.ec.europa.eu