Tanácsadás szolgáltatások

Vállalkozásunk jelentős referenciákkal rendelkezik vezetői és egyéb tanácsadás területén az alábbi szakterületeken:

  • Szervezetfejlesztés tanácsadás
  • Piackutatás tanácsadás

Szervezetfejlesztés tanácsadás

Célja a szervezet folyamatainak optimalizalása, a szervezet kompetenciáinak fejlesztése.

A szervezetfejlesztési tanácsadás  területei a szervezet felépítésének átvizsgálása, feladatközpontú kialakítása és kompetenciáinak fejlesztése. A tanácsadás személyes interjúk lefolytatásával, dokumentumelemzés révén, kérdőívek kitöltésével valósul meg. A tanácsadás során átvilágításra kerül a vállalkozás szakmai csoportjainak kialakítása, felmérjük a szervezet állapotát, megtörténik a szerződések és egyéb dokumentumok átvizsgálása, az üzleti folyamatok felmérése és értékelése, különös tekintettel  a logisztikai, üzleti, információ áramlási folyamatokra. Azonosításra kerülnek a problémás területek, melyek alapján hatékonyságnövelő javaslatokat teszünk mind a szervezet szintjén, mind  kompetenciák szintjén.

Piackutatás tanácsadás

Vállalkozásunk vállalja a szervezet jelenlegi piaci helyzetének felmérést, új piacra történő belépés esetén a piacszerzési lehetőségek vizsgálatát, az új piac helyzetének felmérését, fejlődési lehetőségeket.

A piackutatás tanácsadás főbb területei a vállalkozás piaci helyzetének, piaci lehetőségeinek vizsgálata a piac magyarországi és igény szerint világpiaci környezetének bemutatásával. A piackutatás tanácsadás hangsúlyos eleme a piacszegmentálás elvégzése, továbbá a szervezet célcsoportjainak vizsgálata, lehatárolása. Ezek alapján történik meg a vállalkozás SWOT-elemzése a vizsgált piaci környezet szempontjából. A tanácsadás részét képezi továbbá a hazai és igény szerint a nemzetközi versenytársak elemzése, amelyet a kockázatelemzés lépéseinek kidolgozásával zárunk le a tanácsadás során.

Rendezvényszervezés szolgáltatások

Vállaljuk konferenciák, szabadtéri rendezvények, termékbemutatók, partneri találkozók szervezését és lebonyolítását, valamint kapcsolódó szolgáltatások koordinálását, biztosítását: hangosítás, technikai, catering, szállítás, toborzási feladatok.

projektmenedzsment

projektmenedzsment