GINOP-5.2.4-19 – Új gyakornoki program

GINOP-5.2.4-19 – Új gyakornoki program

Írta: Szokola Melinda
Dátum: szeptember 25, 2019
Kategória: Hírek

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 kódjelű, Új gyakornoki program c. pályázat, mely a nem régiben lezárásra került „GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című felhívás utódjának tekinthető.  Az új konstrukció a korábbi felhívás tapasztalataira építve, csökkentett adminisztratív terhekkel célozva segíti elő a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz jutását. A pályázat keretében a konvergencia régiók területén igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

A korábbi GINOP-5.2.4-16 kódjelű pályázathoz képest a lényegesebb változások:

 • Nagyobb hangsúly a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásán
 • A korábbival ellentétben nem pályázhat:
 • 231 – egyéni vállalkozó és
 • 232 – egyéb önálló vállalkozó
 • Akinek az utolsó 2 lezárt üzleti év beszámolója nincs feltöltve a http://e-beszamolo.im.gov.hu -ra
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a
 • A gyakornok(ok) munkaviszonyának kezdete meg kell, hogy előzzede max. 90 nappal előzheti meg – a támogatási kérelem benyújtását.
 • A projekt keretében foglalkoztatható gyakornokok maximális száma: 6 fő
 • A kötelező továbbfoglalkoztatás korábbihoz képest csökkentett ideje: 3 hónap
 • A gyakornokok bérköltsége: max. 000 Ft (munkáltatói járulékokkal terhelt)
 • A vállalati kapcsolattartók és segítők bérköltsége: 120.000 Ft (legfeljebb 6 hónapig)
 • az – anyagköltség, – immateriális. javak, – eszközbeszerzés, – infrastruktúra és ingatlanberuházás, illetve a – kötelező nyilvánosság együttes összege a személyi jellegű ráfordítások maximum 40%-át teheti ki

GINOP-5.2.4-19 – Új gyakornoki program

pályázat keretében, olyan gyakornok(ok) foglalkoztatására adódik lehetőség, aki(k):

 • 25, megváltozott munkaképességűek esetén 30 évnél fiatalabbak.
 • Minimum 9 (6+3) hónapos, heti 40 órás határozott munkaszerződést kötnek.
 • Ha Közép-magyarországi régió területén rendelkeznek lakóhellyel, mellette egy lakcímkártyával igazolható tartózkodási helyük is van a kevésbé fejlett régiók valamelyikében.

GINOP-5.2.4-19 azonosítószámú „Új gyakornoki program” című kiírással kapcsolatos egyéb fontosabb tudnivalók:

 • Pályázat címe: Új gyakornoki program
 • Pályázat kódja:GINOP-5.2.4-19
 • Beadható: november 26. és 2021. április 30. között
 • Hiánypótlásra lehetőség: nincs

A GINOP-5.2.4.19 pályázat portfóliója itt olvasható.

Az 5.2.4-16-os felhíváshoz képest megváltozott továbbá az igényelhető támogatási keret, illetve az előleg összege is:

 • Az igényelhető támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft
 • Az igényelhető előleg összege: a megítélt támogatás elszámolható összköltségének maximum a 25%-a

Közép-Magyarországi régióban (Pest megye, Budapest) megvalósuló fejlesztés nem támogatott!

Amennyiben felkeltette a pályázat az érdeklődését, töltse ki rövid adatbekérőnket, melyet tanácsadóink kielemeznek, majd tájékoztatják az eredményről és a további pályázati lehetőségekről.

1. Cégadatok

2. Beruházási adatok3. Beruházási tervezett célja


 Igen