Letölthető portfólió: Külpiaci megjelenés 2016 portfólió – VEKOP

A pályázat célja

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • amelyek esetében a projekt megvalósulásának helyszíne bejegyzett Közép-Magyarországi régióban lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet
 • Elsősorban termelő/gyártó tevékenységet fejlesztő vállalkozások (ld. Ágazati fókusz” c melléklet)

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a 2 főt;
 • melynek fejlesztendő tevékenysége nem szerepel az „Ágazati fókusz” című mellékletben;
 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek az 50%-át;
 • amely projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző 2 lezárt üzleti évben;
 • amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
 • amely az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához exporttal kapcsolatos tevékenységhez igényel támogatást.
 • amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
 • amelynek fejlesztési igénye mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 • amely partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázat keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
 • amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel
 • amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

Elszámolható költségek

Marketing, kommunikációs költségek

 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható
 • Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások – önállóan nem támogatható

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (önállóan nem támogatható)

 • Tanácsadás igénybevétele
 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

Egyéb szolgáltatási költségek (önállóan nem támogatható)

 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Beruházási költségek (önállóan nem támogatható)

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Online megjelenés támogatása
  • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (önállóan nem támogatható)

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Kizárólag a letölthető Ágazati fókuszban szereplő fejlesztendő tevekénységek támogathatók.

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • utazási költség legfeljebb 2 fő részére számolható el,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb 2 fő részére, a kiállítás időtartama + 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára
 • Egyéb szakértői szolgáltatások költsége
 • Tanácsadás igénybevétele maximum az összes elszámolható költség 5%-a lehet, és maximum nettó 96 000 Ft/embernap
 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevételének összes elszámolható költség összege maximum 500 000 Ft
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatása maximum az összes elszámolható költség 5%-a lehet, és maximum nettó 96 000 Ft/embernap

Támogatás összege

 • Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft és maximum 10 millió Ft.
 • Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 millió Ft-tal szorzott összegét

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a

Elszámolható költség felső korlátja

A projekt elszámolható összköltsége maximum 100 millió Ft lehet.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző utolsó, lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.
 • Piackutatás elkészítése: A pályázónak vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Saját forrás

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy egy, a külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek a projekt befejezését követő 3 évig a munkakörében szükséges maradnia. Amennyiben a projekt keretében új munkahely létesítésére kerül sor, akkor a támogatás igénylőnek vállalnia kell, hogy az újonnan létesített munkahelyet a projekt befejezésétől számított 3 évig fenntartja.

A pályázatok benyújtása 2016. május 9-ől lehetséges, 2018. május 9-ig, avagy a rendelkezésre álló támogatási forrás kimerüléséig lehetséges.

Letölthető portfólió: Külpiaci megjelenés 2016 portfólió – VEKOP