Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

 

A pályázat célja

A pályázati kiírás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni a KKV-k versenyképességének megőrzése érdekében.

A pályázat részcéljai:

 1. Telephelyfejlesztés
 2. Ipartelepítés

A projekt területi korlátozása

Az Észak-Magyarországi, a Dél-Alföldi, a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Magyarországi régiókban lehetséges a pályázat beadása. Budapest közigazgatási területén nem hajtható végre fejlesztés, kizárólag Pest megyében. Az érintett település Településrendezési tervében GAZDASÁGI területnek minősített terület lehet csak a projekt megvalósítási helyszíne.

Pályázók köre

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű vállalkozás (113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139)
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli vállalkozás (211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232)
 • egyéb vállalat (721)

A Telephelyfejlesztés részcélon csak mikro-, kis-és középvállalkozás minősítésű vállalkozások indulhatnak. Ipartelepítés részcélon nagyvállalat is indulhat.

Támogatható tevékenységek köre

 • Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, felújítás (területrendezés, bontás, törmelék elhordás, deponálás, takarítás, kútfúrás, kútépítés, épületek átalakítási, építési költségei; technológiai szerelés, műszaki ellenőr költsége)
 • Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása (ivóvíz hálózat; őrző védő hálózat; gázhálózat, fűtési rendszerek, villamos hálózat, eső-szennyvíz elvezetés, hulladékkezelő, vízi létesítmények, informatikai hálózat, térburkolat, járda, parkoló, út, vasúti vágány, közműfejlesztési hozzájárulás, fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés)
 • Eszközbeszerzés (egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékben) (új eszköz, szállítás, üzembe helyezés, betanítás költségei)
 • Szolgáltatás (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat)
 • Projektmenedzsment (kizárólag a 2. részcélra)

Kizárólag az épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, felújítás támogatható önállóan, a többi tevékenység önállóan nem támogatható.

Egyéb kizáró okok

Nem támogatható azon tevékenység, amely

 • kereskedelmi tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 45-47; kivéve 4520)
 • pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 64-66)
 • logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés
 • turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR 93; 55-56)
 • Annex I. listában felsorolt termékek termelésére, feldolgozására,
 • Annex I. listás végtermék forgalomba hozatalára irányul
 • 50%-át mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás

Kizárólag az 1. részcél esetében

– nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel

− nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése nem városi rangú településen valósul meg, melynek népsűrűsége nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy népessége nagyobb, mint 5000 fő,

− nem támogathatók azon pályázók projektjei, melyek 2007-2013 között meghirdetett alábbi pályázati felhívások keretében a jelen felhívásra benyújtott projekttel egyező fejlesztési helyszínen hatályos támogató döntéssel rendelkeznek, és projektjüket még fizikailag nemfejezték be:

 • „Telephelyfejlesztés”
 • „Ipartelepítés”
 • „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése” – GOP-2.1.1/A
 • „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” – GOP-2.1.1/B

Támogatás mértéke

Az elszámolható összköltség arányában igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

 

A projekt Támogatás maximális mértéke
megvalósításának 1. részcél
helyszíne
Középvállalkozás Mikro- és 2. részcél
kisvállalkozás
Nyugat-Dunántúl 40% 50% 30%
Észak-Magyarország 60% 70% 50%
Közép-Magyarország 40% 50% 30%
Dél-Alföld 60% 70% 50%

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

Pályázati részcél/A projekt Minimum Maximum
megvalósításának helyszíne (millió Ft) (millió Ft)
1. részcél 10 60
Észak-Magyarország 10 1000
2. részcél Dél-Alföld 100 400
Nyugat-Dunántúl 100 500
Közép-Magyarország 100 300

Munkahelyteremtés

A projektnek az alábbi táblázat szerinti kötelező munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorvállalásokat kell tartalmaznia legkésőbb a projekt fenntartási időszakának legvégéig:

 

Részcél Igényelt 0-9,99 10- 50- 250-
49,99 249,99
támogatás/Bázislétszám
10-19,99 millió Ft 1 fő 2 fő 3 fő 6 fő
1. részcél
20-29,99 millió Ft 2 fő 3 fő 4 fő 6 fő
30-60 millió Ft 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő
Részcél 0-9,99 10- 50- 250-
Régió 49,99 249,99
Nyugat-Dunántúl 40 fő
2. részcél
Dél-Alföld
Észak-Magyarország 10fő 15 fő 20 fő 25 fő
Közép-Magyarország

Előleg

Előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

Önerő:

A megvalósítandó projektekhez az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli résznek megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

A pályázatok benyújtása mind a négy régióban 2013. november 5-étől 2013. december 2-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: Telephelyfejlesztés 2013 portfólió