Pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó és, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Pályázók köre

 • Jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
 • Szövetkezetek

Konzorcium tagként még pályázhatnak:

 • kutatóhelynek minősített költségvetési szervek
 • kutatást-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, közalapítványok és egyházi felsőoktatási intézmények

A projekttel és pályázóval szembeni elvárások

 • A projekt műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg;
 • A projektben kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik;
 • A projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia középtávon üzletileg hasznosíthatóvá válik.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére

 • Akinek, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • Akinek, amelynek a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent

 

Nem nyújthat be pályázatot azon, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező pályázó

 • Amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét;
 • Amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb;
 • Amelynél a nettó árbevétel arányos saját forrás érték 100%, vagy annál nagyobb;
 • Amelynél a befektetett eszköz arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb;

Nem nyújthat be pályázatot azon pályázó

 • Amely rendelkezik KMR_12; GOP 1.1.1 és KMOP 1.1.1 nyertes pályázattal

Támogatható tevékenységek köre

 • K+F projekttámogatás esetén
  • Alapkutatás (elszámolható költségek maximum 25%-a)
  • Ipari kutatás
  • Kísérleti fejlesztés (elszámolható költségek minimum 25%-a)
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
 • SZTNH által kiadott K+F minősítés
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Iparjogvédelmi tevékenység

Elszámolható költségek köre

 • K+F projekttámogatás esetén
 • személyi jellegű költségek a K+F projekt tevékenységéhez kapcsolódóan (összes költség min 25%)
 • tanácsadás és szolgáltatás díja
 • kutatáshoz szükséges anyagok, felszerelések
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
  • K+F minősítési eljárás díja
  • nyilvánossághoz kapcsolódó költségek (max 2%)
  • koordinációs költségek (max 2%)
  • iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységek díja

Projekt időtartama, fenntartási kötelezettség

Projekt megvalósítás maximális időtartama: 30 hónap (2,5 év), legkésőbb 2016.12.31.-ig

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott fejlesztéssel létrehozott kapacitásokat, és technológiai fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti, ideértve a projekt időtartama alatt tett iparjogvédelmi bejelentések esetében az ideiglenes vagy végleges oltalom fenntartását is.

A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Nem támogatható Magyarországon kívül megvalósuló fejlesztés

Kötelező vállalások

 • Piacra vitel megalapozásához piacra viteli, üzleti, marketing és gyártásra viteli tervek elkészítése
 • Iparjogvédelmi oltalom bejelentés, vagy tesztelt prototípus előállítás
 • K+F létszámtartás
 • Árbevétel növekedés a következő 2 évben eléri az elnyert támogatás 30%-á
 • K+F ráfordítások szintjének megőrzése

Támogatás mértéke

Tevékenységenként és konzorcium esetén tagonként külön számítandó az intenzitás:

Konzorcium Mikro kis Középvállalkozás Nagyvállalkozás
esetén vállalkozás
Alapkutatás 100% 100% 100%
Alkalmazott max 80% 70% 60% 50%
(ipari) kutatás
Kísérlet fejlesztés max 60% 45% 35% 25%

 

Támogatás összege

Jelen támogatás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 40 000.000 Ft, maximum 450 000 000 Ft. Konzorcium csak 150 millió Ft feletti támogatás esetén lehet pályázni, tagonként minimum 40 millió Ft támogatási igénnyel.

Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie, melyet a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal igazolnia kell. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Előleg igénylése

A megítélt támogatás maximum 50%-a.

 

A pályázatok benyújtása 2013 október 21-től 2013. november 21-ig lehetséges.

 

Letölthető portfólió: PIAC_13 portfólió