A pályázat célja

A környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.

Pályázók köre

 • Jogi személyiségű vállalkozás (1)
 • jogi személyiség nélküli vállalkozás (2);
 • Költségvetési szerv és intézménye (3);
 • Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5),
 • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6),
 • Egyéb gazdasági szervezet (7),

Támogatható tevékenységek köre

I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés:

 1. Napenergia alapú villamosenergia termelés
 • Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek:
 • Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek:
 1. Biomassza-felhasználás villamosenergia vagy kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
 • Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre
 • Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása és villamosenergia vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása.
 1. Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása:
 • Meglévő, ám használatban nem lévő (villamosenergiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.
 • Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése
 • Új vízerőmű létesítése.
 1. Biogáz-termelés és felhasználás:
 • Biogáz-termelés kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia-előállításra
 • Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása.
 • Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz kapcsolt hő és/vagy villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása
 • Meglévő biogáz-termelésen alapuló, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáztermelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.
 • Új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása
 1. Geotermikus energia hasznosítása:
 • Hő-és villamosenergia-termelés, villamosenergia termelés
 1. Szélenergia-hasznosítás:
 • 50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia
 • Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergiatároló egységek

II. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal: 

 1. Napenergia hasznosítása
 • Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)
 1. Biomassza-felhasználás hasznosítása
 • Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére
 • Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100 %-ban saját hőigény kielégítésre
 1. Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése:
 • biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
 • Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása
 • Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
 • Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás
 1. Geotermikus energia hasznosítása
 • Új termelő és visszasajtoló kút/rendszer fúrása
 • Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása
 • Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása
 1. Hőszivattyús rendszerek telepítése:
 • Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább 1,3 vagy annál magasabb.
 1. Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával:
 1. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása:

A projekt területi korlátozása

Támogatásra csak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés jogosult.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. illetve 5. év végéig, az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Projekt specifikus korlátozások

 • a bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0,50 %-ot, vagy meghaladja a 15%-ot.
 • amelyik 1000 m2-ert meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik.
 • amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.
 • 250 millió Ft feletti összköltségű projekt esetén, csak olyan beruházáshoz nyújtható támogatás,
 • melynél a projekt menedzsmentben részt vesz legalább egy fő, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező személy.
 • amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez kivéve a geotermikus kísérőgáz hasznosításra irányuló projekteket

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke kedvezményezett csoportonként
KMOP-3.3.3-13 (az elszámolható költségek arányában, %)
A B C
Régió Vállalkozások Közszféra szervezet, Nonprofit szervezet,
(a megvalósítás helyszíne) közcélú projekt közcélú projekt
Egyéb: 30
Pest megye Mikro- és kisvállalkozás: 50
Középvállalkozás: 40 100 85
Egyéb: 10
Budapest Mikro- és kisvállalkozás: 30
Középvállalkozás: 20

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 3 millió. A maximális támogatás megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés esetén 100 millió Ft, helyi hő és hűtési igény kielégítése esetén 50 millió Ft lehet.

Előleg igénylése

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

 

A pályázatok benyújtása 2013. március 18-tól, június 18-ig lehetséges.

 

Letölthető portfólió: KMOP-3.3.3-13 portfólió