A pályázat célja

A pályázati felhívás célja a Közép-Magyarországi régióban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás) támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.

Pályázók köre

1) Minősítés szerint:

mikro-, kis- és középvállalkozások

• mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

2) Gazdálkodási forma szerint:

• jogi személyiségű gazdasági társaságok

• jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

• szövetkezetek

Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

 

Támogatható tevékenységek köre

I. Regionális beruházási támogatásként

1. Eszközbeszerzés

• Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése

• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, betanítás

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás

• Maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig

• infrastruktúra építése, fejlesztése

• ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

3. Információs technológia fejlesztés

• szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

• minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

• eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, know-how

II. Csekély összegű támogatásként

1. Piacra jutáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások

• piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel)

• marketingeszközök elkészítése, beszerzése

• formatervezés

• kötelező kommunikációs tevékenységek költsége

2. Vállalati HR fejlesztés

• munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi informatikai oktatás)

3. Tanácsadás igénybevétele

• vállalati stratégiai, szervezetfejlesztési, vállalati folyamatmenedzsment, marketing, online megjelenés, logisztika, esélyegyenlőség, fenntarthatóság területén

• közbeszerzési szakértő igénybevétele

4. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Egyéb kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

• aki a KMOP-2013-1.2.1/A vagy a KMOP-2013-1.2.1/B pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.

Kötelező vállalás

• A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökken a bázislétszám alá

ÉS

• a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék) növekednie kell a támogatási összeg 5%-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

VAGY

• a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék) növekednie kell 5%-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti, azon vállalkozások esetében, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át állami szerv irányítja, a fenntartási kötelezettség a projekt befejezését követő 5. év végéig érvényes.

Kizáró tényezők

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

• akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján negatív;

• akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
• aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt teljes üzleti évvel;

• aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható költsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;

• akinek, vagy amelynek mérleg-főösszege a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét.

• amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el az egy főt.

Támogatás mértéke

Pest megyében megvalósuló projektek esetében:
50% mikro-, és kisvállalkozások esetében
40% középvállalkozások esetében
30% olyan mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, ahol a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja

Budapesten megvalósuló projektek esetében:
30% mikro-, és kisvállalkozások esetében
20% középvállalkozások esetében
10% olyan mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, ahol a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

Önrész

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg
A pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, a mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő (ha a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja) vállalkozások számára 25% előleg igényelhető.

Biztosítékok köre

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett.
A pályázatok benyújtása 2013. november 15-től 2013. december 2-ig lehetséges.

 

 

Letölthető portfólió: KMOP Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára portfólió