A pályázat célja

A pályázati felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Pályázók köre

• Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
• Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
• Szövetkezetek

Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében technológiai fejlesztést eredményező, új eszközök beszerzése támogatható, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának.

Elszámolható költségek

A pályázat keretében elszámolható:
• Új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára

Kötelező vállalások

• A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá

ÉS

• a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

VAGY

• a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Támogatás mértéke

Pest megyében megvalósuló projektek esetében maximum az összes elszámolható költség:

• 35%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében

• 30%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, melyek nem tekinthetők kkv-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja
Budapesten megvalósuló projektek esetében maximum az összes elszámolható költség:

• 30%-a mikro- és kisvállalkozások esetében

• 20%-a a középvállalkozások esetében

• 10%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, melyek nem tekinthetők kkv-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

A projekt területi korlátozása

Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat a projekt befejezésétől számított 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
A pályázatok benyújtása 2013. július 23-tól 2013. szeptember 30-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: KMOP Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése portfólió