A pályázat célja

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. A jelen pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető (jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli) gazdasági társaságok, szövetkezetek, a SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, illetve szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek köre

K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:

 1. Kísérleti fejlesztés
 • Az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is.

Regionális beruházási támogatás:

 1. Eszközbeszerzés
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Információs technológia fejlesztés
 4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Csekély összegű támogatásként

 1. Piacra jutás támogatása
 • piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
 • marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 • formatervezés, marketing munkatárs alkalmazása,
 • az F.11. „Kommunikáció” fejezet alapján a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenységek költségét.
 1. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

 

Kötelezettségek, vállalások

A pályázónak az alábbi kötelezettséget együttesen kell vállalnia.

A) Árbevétel vállalás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a bázis árbevételéhez képest a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás minimum30%-át.

ÉS

B) Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig, az adott régióban fenntartja és üzemelteti, illetve a létrehozott termék értékesítéséből árbevétele keletkezik.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére

 • akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

Kizáró tényezők

A KMOP-2011-1.1.4/A pályázati konstrukció esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amely a Közép-magyarországi Program ezen pályázati konstrukciójában már részesült támogatásban, vagy akinek, partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati konstrukció (KMOP-2011-1.1.4/A) keretében már részesült támogatásban.

Nem nyújtható támogatás azon pályázónak, aki nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel.

Támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a.

KMOP-2011-1.1.4/A pályázatok esetében a regionális beruházási támogatás mértéke nem haladhatja meg a 35%-ot.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Előleg igénylése

Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 25%-a erejéig.

 

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig, illetve az ez évi forrás (6 milliárd Ft) kimerüléséig lehetséges.

Letölthető portfólió: KMOP-2011-1.1.4/A portfólió