Kitekintés 2022-re!

Írta: Szokola Melinda
Dátum: december 24, 2021
Kategória: Hírek

Az elkövetkezendő pár hónapban is érdemes figyelmet fordítani a pályázati lehetőségekre. A pályázati tervezetek alapján a 2022-es évet illetően pozitívak a várakozások. Több, nagy keretösszegű uniós eszközbeszerzési, telephelyfejlesztési és kutatás-fejlesztést megcélzó pályázati kiírások várhatók. Cikkünkben összefoglaltuk, hogy mely pályázatokra számíthatnak a haza vállalkozások a jövő évben. Amennyiben hiteles információkat szeretne kapni, keresse fel a kormány pályázati oldalát.

GINOP Plusz – 1.2.3-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

A vállalkozói szektornak a gyorsuló technológiai, gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképességét szükséges fejleszteni. A pályázat keretében kkv-k technológiai fejlesztést, technológiai kapacitások bővítését, infrastrukturális és ingatlanberuházást, tanácsadást, képzést, valamint megújuló technológiák alkalmazását valósíthatják meg. Mindezt Magyarország egész területén Budapest kivételével. A pályázat keretösszege: 100 milliárd forint. A visszatérítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft– maximum 200 000 000 Ft, amelynek intenzitása legfeljebb 70% lehet.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokra azon, mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, akik:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • esetében, amennyiben a GINOP 1. prioritás felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték változása legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25%) az azonos időszakban.

A pályázatokat 2022. január 19-től lehet benyújtani.

 

GINOP Plusz – 1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

 A felhívás tervezet szerint azon mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik új eszközöket, ingatlan beruházást, információ-technológiai fejlesztést szeretnének megvalósítani. A rendelkezésre álló keretösszeg 30 milliárd forint.  A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 000 000 Ft – maximum 10 000 000 Ft, amelynek támogatási intenzitása legfeljebb 70% lehet.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokra azon, mikrovállalkozások pályázhatnak, akik:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szabad vállalkozási zóna területén található településeken, vagy a szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező településen valósítják meg a fejlesztéseiket,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

 A tervezet szerint 2022.február 17-től lehet benyújtani a kérelmeket.

GINOP Plusz -2.1.1-21 – Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzés

 Jelen felhívás célja a vállalkozások versenyképességének és a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése. A pályázók a NKFI Hivatal által végzett pozitív szakpolitikai előminősítést követően nyújthatnak be kérelmet. A rendelkezésre álló keretösszeg: 136,67 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 000 000 Ft – maximum 1 000 000 000 Ft lehet, amely eltérő támogatási intenzitásokkal igényelhető.

Kik pályázhatnak?

pályázatokra azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok pályázhatnak, akik:

 • rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak az EVA vagy KATA hatálya alá.

A pályázati jó lehetőséget biztosít az innovatív termékek, szolgálatások, technológiák fejlesztésére kísérleti fejlesztések, ipari kutatások által.

A második szakasz esetében támogatási kérelem benyújtása: 2022.március 21-től.

KKV START INNOVÁCIÓ

 A pályázat kiemelt célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A pályázók a projekt keretein belül adaptív innovációt vagy innovációs tevékenységet tudnak megvalósítani. Ezen felül támogatott a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia és szolgáltatás fejlesztésére irányul.

A pályázók a járástól és a projekt méretétől függően azonos, 60%-os támogatási intenzitással pályázhatnak. A támogatás összege minimum 10 millió Ft – maximum 20 millió Ft.

 Kik pályázhatnak?

 A pályázatokra azon, mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, akik:

 • 113 – Korlátolt Felelősségű Társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 116 – Közkereseti Társaság
 • 117 – Betéti Társaság
 • 141 – Európai részvénytársaság
 • kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

  A támogatási kérelmek benyújtására előre láthatólag 2022. első negyedévben lesz lehetőség.

Amennyiben bővebb információt szeretne megtudni, úgy kérem töltse ki az adatbekérőnket, melyet tanácsadóink kielemeznek, majd tájékoztatják az eredményről és a további pályázati lehetőségekről.

1. Cégadatok

2. Beruházási adatok3. Beruházási tervezett célja


 Igen