Pályázati kiírás célja

A pályázat célja, hogy

 • tanácsadói tevékenységeken keresztül segítse hozzá a vállalkozásokat a nemzetközi versenyképességük megteremtését és növelését, beleértve a lehetséges piacok felmérésének támogatását, illetve
 • vállalkozásokat a piaci megjelenéséhez és a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges információhoz, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadáshoz juttassa a vállalkozásokat, ezzel növelve a magyar vállalkozások bővülését, növekedését, hatékonyságát; versenyképességét.

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető mikro,- kis-, és középvállalkozások amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel,
 • aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét

Támogatható tevékenységek köre

 • Tanácsadás igénybevétele

Tanácsadás igénybevétele esetén a támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja a pályázó nemzetközi versenyképességének kiépítésével vagy növelésével az alábbi területeken vehető figyelembe:

o  Vállalati stratégiai tanácsadás

o Marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés o Vállalati folyamatmenedzsment támogatás

o Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás o Menedzsmentfejlesztési tanácsadás

o Szervezetfejlesztési tanácsadás o Logisztikai tanácsadás

 • Csekély összegű támogatásként

o Marketing munkatárs bérköltsége o Piacra jutás támogatása

Elszámolható költségek köre

KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként · Tanácsadás igénybevétele

Csekély összegű támogatásként

 • Újonnan felvett vagy újonnan a munkakörbe áthelyezett marketing tevékenységért felelős munkatárs bérköltsége 12 hónap időtartamra
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások díja

Tanácsadó szervezetre vonatkozó feltételek

A vállalkozások kizárólag olyan tanácsadó szervezettől vehetnek igénybe tanácsot, amelyek megfelelnek az alább felsorolt feltételeknek:

 • a tevékenységét és feladatait meghatározó, a működési formájának megfelelő alapdokumentumban meghatározott céljai között szerepel a vállalkozások részére nyújtott, vállalkozások versenyképességének kialakításával vagy annak bővítésével kapcsolatos tanácsadási tevékenység
 • hatályos cégkivonatban főtevékenységként TEÁOR besorolás szerint a következő tevékenységek valamelyike szerepel:

o Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás TEÁOR’08 70.22 o Összetett adminisztratív szolgáltatás TEÁOR’08 82.11

o  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése TEÁOR’08 82.30

 • rendelkezik főállású, tagi jogviszonyban álló, vezető tisztségviselő vagy megbízott szakértőkkel, akik felsőfokú végzettséggel és legalább két éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a megpályázatott területen.
 • a tanácsadó szervezet rendelkezik nemzetközi versenyképesség területén tapasztalt külkereskedelmi képviselővel, kapcsolt-, vagy partnervállalkozással, vagy olyan szerződéses partnerrel, akinek van legalább két, a helyi országban meglévő alkalmazottja. Partner esetén minimum egy évre visszamenőleges szerződéses viszony szükséges.
 • a tanácsadó szervezet rendelkezésre bocsátja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kamarai regisztrációs számát és igazolja, hogy nincs kamarai hozzájárulás tartozása
 • a tanácsadó szervezet külkereskedelmi tanácsadással kapcsolatos tanácsadás kapcsán legalább 3 megfelelő referenciával rendelkezik
 • saját honlapot működtet

Kötelező vállalások

Legalább hármat teljesítenek szükséges az alábbi versenyképességi feltételek közül.

 • A pályázat benyújtását megelőző három év valamelyikében legalább egy alkalommal az összes bevétel legalább 25%-a export árbevételből származott.
 • A pályázat benyújtását megelőzően legalább 2 éves folyamatos exportkapcsolattal rendelkezik.
 • A pályázat benyújtását megelőző két évben legalább négy, közvetlen vevővel folytatott tárgyalás.
 • A pályázat benyújtását megelőző 2 évben export jellegű külföldi tárgyalásokat folytatott.
 • A pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP vagy GVOP-s pályázaton keresztül.
 • A pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a ROP Vállalati Tanácsadás című pályázaton keresztül.
 • Rendelkezik legalább két idegen nyelven elkészített termék és cégismertetővel.
 • Legalább egy, külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított együttműködést tud bemutatni a célországban történő exporttevékenység kialakítása érdekében.
 • A pályázat benyújtását megelőző 2 évben részt vett nemzetközi vásáron.
 • A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján (angol, német, spanyol, francia, orosz, kínai vagy olasz) közép-, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezik.
 • Idegen nyelvű honlappal rendelkezik.
 • A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van külkereskedelmi felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább napi 4 órában.
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara-i tagsággal és igazolással rendelkezik.
 • Külpiacon vevői szándéknyilatkozattal rendelkezik.
 • Marketingstratégiával rendelkezik.
 • Külkereskedelmi stratégiával rendelkezik.
 • Vállalatirányítási rendszerrel rendelkezik.
 • Vállalatirányítási rendszerében külgazdasági kapcsolatokat kezelő modullal bír.
 • A pályázat benyújtását megelőző 3 évben részt vett legalább egy, valamely kamara rendezésében tartott exportkapcsolatokat támogató rendezvényen.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 1 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

 • Marketing felelős kijelölése

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat marketing tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.

A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a marketing tevékenységért felelős személynek a projekt befejezését követő 1 évig a munkakörében szükséges maradnia.

Támogatás összege

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft lehet.

Támogatás összege

Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 50%-a.

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 01-től 2013. március 15-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2012-3.3.3 portfólió