Célja

Jelen pályázati felhívás célja a kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek .

Pályázók köre

· kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok

· kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

· SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

· szövetkezetek

· mikro- kis- és középvállalkozások

· mikro- kis- és középvállalkozások, melyek nem tekinthetők KKV-nak mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatható tevékenységek köre

Regionális beruházás:

a) Eszközbeszerzés
– Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
– infrastruktúra építése, fejlesztése,

– ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása

c) Információs technológia fejlesztés
– szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver)

– egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

d) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Csekély összegű támogatás:

a) Piacra jutás

– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel)

– marketingeszközök elkészítése, beszerzése

– formatervezés

– marketing munkatárs alkalmazása

– a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenységek költsége

b) Vállalati HR fejlesztés

– munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi informatikai oktatás)

c) Tanácsadás igénybevétele
– vállalati stratégiai tanácsadás
– szervezetfejlesztési tanácsadás
– menedzsmentfejlesztési tanácsadás

– vállalati folyamatmenedzsment támogatáshoz kapcsolódó tanácsadás
– online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás
– technológiai fejlesztési tanácsadás

– marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés
– logisztikai tanácsadás

– esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági célok érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás

– közbeszerzési szakértő igénybevétele

d) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Egyéb kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

· aki a GOP-2012-2.1.1/B pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban

· a pályázónak a fenntartható termelés kialakítása érdekében rendelkeznie kell az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági program (a továbbiakban Program) keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalnia kell, hogy a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi

· melynek a mérleg-főösszege a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét

· aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt

· aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

· amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el egy főt

Kötelező vállalások

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá

ÉS

· a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

VAGY

· a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Támogatás mértéke

Maximum az összes elszámolható költség:
· 40%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében

· 50%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyek érvénye akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai

· 40%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozások számára a Közép- Dunántúli régióban megvalósítandó projekt esetében, melyek nem tekinthetők kkv-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

· 40-%-a azon középvállalkozások esetében a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósítandó projektekre, amelyek érvényes akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai

· 30%-a azon mikro-, kis- és középvállalkozások számára a Nyugat- Dunántúli régióban megvalósítandó projekt esetében, melyek nem tekinthetők kkv-nak, mert a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft, akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai esetében maximum 250 m Ft.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig fenntartja és üzemelteti.

Előleg

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 50%, a nem KKV-nak minősülő vállalkozások számára 25%.

A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2012-2.1.1/B portfólió