Célja

A konstrukció fő a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.

Pályázók köre

 • Gazdasági társaságok;
 • Szövetkezetek;
 • Egyéni vállalkozók;
 • Magyarországi székhelyű gazdasági kamarák
 • Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei

A pályázati kiírásra kizárólag olyan mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2008. évi), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatható tevékenységek köre

Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, az alábbi 12 funkcionális célterületre vonatkozóan:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 1. Gyártási terület;
 1. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 1. Kontrolling és döntéstámogatás;
 1. Beszerzési, logisztikai terület;
 1. Táv- és csoportmunka támogatás;
 1. Pénzügyi, számviteli terület;
 1. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 1. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 1. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
 1. Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése,
 1. kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése.

Az 1-12. funkcionális célterületekből legalább két funkcionális célterület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a 9-12. funkcionális célterület csak az 1-8. funkcionális célterület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.

A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) célterületek együttesen nem pályázhatóak.

Az 1-3. funkcionális célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.

Elszámolható költségek köre

 1. Hardver eszközök

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardverek egyenként minimumnettó 30.000 Ft értékű eszközök költségei

 1. Szoftver eszközök

Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára:

 • immateriális javak (licenc) költségei,
 • szoftver-tervezés, testreszabás költségei,
 • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),
 • domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja.

III. Tanácsadás, betanítás

Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig).

 • technológiai fejlesztési tanácsadás,
 • marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés.

A projekt megkezdése

Jelen pályázati konstrukció esetében a projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat 3. év végéig az fenntartja és üzemelteti.

Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, valamint nem biztosít magyar nyelven elérhető terméktámogatást az általa szállított produktumhoz legalább a fenntartási időszak végéig.

A projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók pályázat beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai létszámát meghaladó szoftverlicence-k díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop), szoftverek költsége.

Kötelezettségek

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

ÉS

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át.

VAGY

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011- 2.2.1-nél legalább 120%-át.

Kizáró okok

Nem részesülhet támogatásban:

 • támogatás azon pályázó részére, amely a GOP-2011-221 pályázati kiírás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban akinek, vagy amelynek a partner-, vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.
 • akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevétele a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem érte el legalább a 4 millió forintot,
 • aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét

Támogatás mértéke és összege

Ezen Pályázati felhívás és útmutató alapján elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

A pályázati konstrukció keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 1.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft lehet

Az önrész összetétele

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg igénylése

Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető.

A pályázatok benyújtása 2013. február 28-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2011-2.2.1 portfólió