Célja

Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Pályázók köre

· Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok: mikro-, kis-, középvállalkozások

· Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

· SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

· Szövetkezetek

Támogatható tevékenységek köre

· Eszközbeszerzés (amennyiben technológiai fejlesztést eredményez)

· Információs technológiafejlesztés: új hardver, alapszoftver (egyedi szoftver nem támogatható)

· Amennyiben képzés igénye merül föl a beruházással kapcsolatban, arra támogatás igényelhető a TÁMOP 2.1.3. keretében: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések

Elszámolható költségek

Regionális beruházási támogatásként

· Eszköz vételára: új, egyenként minimum 200.000 Ft értékben

· Hardver vételára: egyenként minimum 30.000 Ft értékben

· Szoftver vételára (egyedi fejlesztésű szoftver nem támogatható): az elszámolható összköltség maximum 25%-a

Kötelezettségek, vállalások

A) A projekt befejezési évét közvetlenül követi 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos érteke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

ÉS

B)

1.) A projekt befejezési évet közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez képest

VAGY

2.) A projekt befejezési évet közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5 %-al a bázisévhez képest.

Projekt időtartama, fenntartási kötelezettség

Projekt megvalósítás maximális időtartama: 2 év

Fenntartási idő: a támogatott beruházással létrehozott termelői kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket fenn kell tartani a projekt befejezését követő 3. év végéig.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás annak, aki:
· Nem rendelkezik legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel.

· Saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt beszámolója alapján negatív.

· A pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

· Projekt elszámolható összköltsége meghaladja a megelőző év éves nettó árbevételét.

Kizáró tényezők

Nem nyújtható támogatás a pályázó részére, ha adott naptári évben már részesült GOP-2011-2.1.1/A, GOP-2011-2.1.1/M, GOP-2011-2.1.1/B, GOP-2011-2.1.3, KMOP-2011-1.2.1/A, KMOP-2011-1.2.1/M, KMOP-2011-1.2.1/B támogatás valamelyikében.

Támogatás mértéke

GOP:

Maximum 40 %

Nyugat-Dunántúli Régióban, a létszám és pénzügyi adatok alapján KKV kategóriába tartozó vállalkozások, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja: maximum 30%

KMOP:

Pest megye: Mikro-, kis-, középvállalkozás: maximum 35%

A létszám és pénzügyi adatok alapján KKV kategóriába tartozó vállalkozások, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja: maximum 30%

Budapest: Mikro-, kisvállalkozások: maximum 30% Középvállalkozások: 20%

A létszám és pénzügyi adatok alapján KKV kategóriába tartozó vállalkozások, amelyeknél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át állami szerv irányítja: maximum 10%

Támogatás összege

Jelen támogatás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Előleg

Jelen pályázat keretében előleg nem igényelhető.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1.-től 2011. december 31.-ig, illetve az ez évi forrás (10 milliárd Ft) kimerüléséig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2011-2.1.1/A portfólió