A pályázat célja

A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető (jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli) gazdasági társaságok, szövetkezetek, a SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, illetve szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek köre

 1. Munkatársak alkalmazása
 • A fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.
 1. Eszközbeszerzés
 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
 • szállítás és üzembe helyezés,
 • betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva),
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
 1. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység:
 • iparjogvédelemmel kapcsolatos hatósági díjak,
 • iparjogvédelmi szolgáltatások díja.

Kötelezettségek, vállalások

A pályázónak az alábbi kötelezettséget együttesen kell vállalnia.

 1. Létszámtartás (minden projekt esetében kötelező vállalás)

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

 1. Személyi jellegű ráfordítás

A projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

VAGY

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig, az adott régióban fenntartja és üzemelteti, illetve a létrehozott termék értékesítéséből árbevétele keletkezik.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére

 • akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

Kizáró tényezők

GOP-2011-1.3.1/C pályázati konstrukció esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • Amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2011-1.3.1/C pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.
 • Aki nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.

Aki nem teljesít az alábbi innovációs feltételek közül minimum 3 maximum 5 tényezőt.

 1. a pályázat benyújtását megelőző két évben a tevékenységi körében folyamatosan szerepelt a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés).
 2. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal K+F adókedvezményt igénybe vett.
 3. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal kísérleti fejlesztést aktivált.
 4. a pályázat benyújtását megelőzően akkreditált innovációs klaszter olyan tagvállalata, amelyik tagvállalat az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs pályázaton részt vett
 5. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében támogatásban részesült a GOP 1 prioritásból, KMOP 1.1-es intézkedésből, vagy a KTIA-ból
 6. a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján a műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú végzettségű, legalább napi 4 órában foglalkoztatott munkavállalók aránya az átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva legalább 20%
 7. a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján van műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár P.hD fokozatú, legalább napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja, aki a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatva van legalább napi 4 órában.
 8. a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik megadott, hatályos hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal.
 9. a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója rendelkezik benyújtott (elbírálás alatt lévő) hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalommal.
 10. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében olyan iparjogvédelmi oltalom alatt álló szellemi termék (pl. szabadalom, mintaoltalom, védjegy) hasznosítási jogát szerezte meg, amely oltalom nem a vállalkozás, vagy a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosai, vagy a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év fordulónapján alkalmazásában lévő munkavállalója tulajdonában van.
 11. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás + személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte a 3.000.000 Ft-ot
 12. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 30%-a volt az összes bevételnek
 13. a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből és a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az exportárbevétele legalább 20%-a az összes bevételnek
 14. a pályázat benyújtását megelőzően vissza nem térítendő támogatásban részesült a GOP 2. vagy 3. prioritásból, vagy a KMOP 1.2-es intézkedésből és a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább egy alkalommal az egy főre eső hozzáadott érték ((adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + értékcsökkenési leírás személyi jellegű ráfordítások)/létszám) elérte az 1.000.000 Ft-ot
 15. a pályázat benyújtását megelőző két év valamelyikében legalább 1db., 15.000.000 Ft-ot elérő tárgyi eszköz beszerzésére és üzembe helyezésére került sor a vállalkozásnál úgy, hogy a beszerzéshez, üzembe helyezéshez nem vett igénybe vissza nem térítendő állami támogatást

Támogatás mértéke

GOP-2011-1.3.1/C pályázati konstrukció esetében legfeljebb az összes elszámolható költség 65%-ka igényelhető.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

 

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig, illetve az ez évi forrás (2 milliárd Ft) kimerüléséig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2011-1.3.1/C portfólió