A pályázat célja

Jelen pályázat során agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. A jelen pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

Pályázók köre

Kettős könyvvitelt vezető (jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli) gazdasági társaságok, szövetkezetek, a SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, illetve szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek köre

K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:

 1. Kísérleti fejlesztés
 • Az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is.

Regionális beruházási támogatás:

 1. Eszközbeszerzés
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Információs technológia fejlesztés
 4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Csekély összegű támogatásként

 1. Piacra jutás támogatása
  • piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
  • marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 • formatervezés, marketing munkatárs alkalmazása,
 • az F.11. „Kommunikáció” fejezet alapján a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenységek költségét.
 1. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Kötelezettségek, vállalások

A pályázónak az alábbi kötelezettséget együttesen kell vállalnia.

A) Árbevétel vállalás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a bázis árbevételéhez képest a projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás minimum 30%-át.

ÉS

B). Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig, az adott régióban fenntartja és üzemelteti, illetve a létrehozott termék értékesítéséből árbevétele keletkezik.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

 • Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
 • akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

Kizáró tényezők

 • GOP-2011-1.3.1/A pályázati konstrukció esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
 • amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program ezen pályázati konstrukciója (GOP-2011-1.3.1/A) adott értékelési szakaszának keretében már részesült támogatásban, vagy akinek, partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati konstrukció (GOP-2011-1.3.1/A) adott értékelési szakaszának keretében már részesült támogatásban.
 • aki nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel.

Támogatás mértéke

GOP-2011-1.3.1/A pályázati konstrukció esetében meghatározott támogatási mértéket, de legfeljebb az összes elszámolható költség 45%-ka igényelhető.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Előleg igénylése

 

Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben előleg nyújtható a támogatás 25%-a erejéig.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig, illetve az ez évi forrás (7 milliárd Ft) kimerüléséig lehetséges.

Letölthető portfólió: GOP-2011-1.3.1/A portfólió