Célja

Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

 • legalább 1 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkező és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, vagy
 • 1 lezárt üzleti évvel és az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepei, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá.
 • konzorcium, melynek legfeljebb 3 tagja van és azok megfelelnek a fenti feltételnek

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • mely nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el az 1 főt;
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összeadásra kerül;
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Támogatható tevékenységek köre

 1. K+F projekttámogatás
 • Ipari kutatás
 • Kísérleti fejlesztés
 1. Csekély összegű támogatás
 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele
 • A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
 1. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
 • Eszközbeszerzés
 • A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. Regionális beruházás
 • Eszközbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. Eljárási innovációhoz nyújtott támogatás
 • Eljárás-innováció
 1. KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
 • A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából.

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások legfeljebb a K+F projekt elszámolható költségeinek 50%-át érheti el.
 • A projekt előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli költségei nem haladhatják meg az elszámolható összes költség 5%-át. A közbeszerzési költségek nem haladhatják meg az elszámolható összes költség 1%-át.
 • A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.
 • Tájékoztatással kapcsolatos költségek, nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 0,5%-át.
 • Megvalósításhoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költségei, nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 1%-át.
 • Az immateriális javak beszerzésének költségei, maximum az elszámolható összes költség 5%-át érheti el.
 • Az eljárási innováció típusú projekt összköltsége minimum 300 millió és maximum 1000 millió Ft lehet.
 • KKV-k vásárokon való részvételéhez elszámolni kívánt összköltség legfeljebb 40 millió Ft lehet.
 • A projekthez kapcsolódó általános (rezsi) költségek nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségeinek 1%-át.
 • Az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében az egyéb szakértői szolgáltatás költségei nem haladhatja meg az eljárási innovációs projekthez nyújtott támogatás 50%-át.

Kötelező vállalások

1) Üzleti hasznosíthatóság

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 45%-át.

Támogatás összege

 • Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.
 • Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft. Konzorcium esetén az igényelt támogatás 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie

Támogatás mértéke

 

Támogatási kategória   Kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás ipari kutatás 70% 60% 50%
·         ipari kutatás alábbi eseteiben:

·         vállalkozások közötti (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott együttműködés)

80% 75% 65%
·         kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
·         kísérleti fejlesztés alábbi eseteiben:

·         vállalkozások közötti (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott)

60% 50% 40%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 50%
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás 50% 50% 15%
Regionális beruházási támogatás Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
·         Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
·         Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%
Csekély összegű támogatás (de minimis) A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os mértékben
KKV-k vásáron vagy kiállításon való megjelenése 50% 50% _

Fenntartási kötelezettség

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év, KKV-k esetében 3 év.

Előleg

Jelen pályázati kiírás keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető előleg mértéke a megítélt támogatás maximum 75%-a, de legfeljebb 450 millió Ft.

 

Biztosítékok köre

A támogatást igénylő nem köteles biztosítékot nyújtani.

A pályázatok benyújtása 2015. 10.30.

Letölthető portfólió: GINOP-2.1.1-15 portfólió