A pályázat célja

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében meghirdetett pályázat célja a hozzáadott értéknövekedési vagy exportnövekedési potenciállal bíró vállalkozások külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésének, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésének támogatása.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a 2 főt;
 • melynek fejlesztendő tevékenysége nem szerepel az „Ágazati fókusz” című mellékletben;
 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek az 50%-át;
 • amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszegét;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző 2 lezárt üzleti évben;
 • amellyel szemben a NAV, illetve az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában;
 • amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység teszi ki;
 • amelynek fejlesztési igénye mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 • amely partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázat keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

Elszámolható költségek

 1. Marketing költségek
 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható
 • Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások – önállóan nem támogatható
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (önállóan nem támogatható)
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége
 1. Egyéb szolgáltatási költségek (önállóan nem támogatható)
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 1. Beruházási költségek (önállóan nem támogatható)
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Online megjelenés támogatása
  • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (önállóan nem támogatható)
 2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Kizárólag az Ágazati fókuszban szereplő fejlesztendő tevékenységek támogathatók.

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • utazási költség legfeljebb 2 fő részére számolható el,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb 2 fő részére, a kiállítás időtartama + 3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára
 • Egyéb szakértői szolgáltatások költsége
 • Tanácsadás igénybevétele maximum az összes elszámolható költség 5%-a lehet, és maximum nettó 96 000 Ft/embernap
 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevételének összes elszámolható költség összege maximum 500 000 Ft
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatása maximum az összes elszámolható költség 5%-a lehet, és maximum nettó 96 000 Ft/embernap

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 millió Ft és maximum 20 millió Ft.

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 millió Ft-tal szorzott összegét.

Támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 50%-a.

Elszámolható költség felső korlátja

A projekt elszámolható összköltsége maximum 150 millió Ft lehet.

Kötelező vállalások

 • Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a pályázat benyújtását megelőző utolsó, lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.).

 • Külkereskedelmi felelős kijelölése

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.

 • Piackutatás elkészítése

A pályázónak vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.

 • Idegen nyelvű honlap kialakítása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

 • Egyéb feltétel

Amennyiben a pályázó jelen pályázat keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet.

Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Saját forrás

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy egy, a külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek a projekt befejezését követő 3 évig a munkakörében szükséges maradnia. Amennyiben a projekt keretében új munkahely létesítésére kerül sor, akkor a támogatás igénylőnek vállalnia kell, hogy az újonnan létesített munkahelyet a projekt befejezésétől számított 3 évig fenntartja.

A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től lehetséges, 2017. június 22-ig, avagy a rendelkezésre álló támogatási forrás kimerüléséig lehetséges.

Letölthető portfólió: Külpiaci megjelenés 2015 portfólió