A pályázat célja

A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalának segítése. A támogatás révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

 • Mikro-, kis-és középvállalkozások
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Jelen pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; vagy a törzstőke legkisebb mértéke alá csökkent
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
 • amellyel szemben Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • amely támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen pályázat keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban
 • amely vállalkozás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek köre

K+F projekttámogatás:

 1. Kísérleti fejlesztés:
 • Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak bruttó bér járulék költsége
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek
 • Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló új eszközök amortizációs költsége a fejlesztés idejére
 • Kutatás-fejlesztési célokat szolgáló immateriális javak (szabadalom, licenc stb.) hasznosítási jogok bekerülési értéke

Önállóan nem támogatható tevékenységek köre

Csekély összegű támogatás

 1. Projekt előkészítési tevékenység:
 • Közbeszerzési költségek
 1. Projektmenedzsment tevékenység:
 • Projektmenedzsment tevékenységet végző munkatárs(ak) bruttó bér és járulék költsége
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
 1. Iparjogvédelmi tevékenység:
 • Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei
 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői tanulmánykészítési szolgáltatás
 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások
 1. Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység
 2. Marketing és egyéb szolgáltatási költségek:
 • Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel költsége
 • Piacra jutáshoz kapcsolódóan: marketingeszközök, média-megjelenések
 1. Szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak költségei:
 • Marketing munkatárs bruttó bér és járulék költségei
 1. Általános rezsi költségek

Regionális beruházás

 1. Eszközbeszerzés: új eszközök bekerülési értéke
 2. Immateriális javak beszerzése

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

 1. Marketing és üzletviteli tanácsadás, szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek

 • A pályázat keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.
 • Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott költségeknek a projekt elszámolható költségeinek 40%-át szükséges elérniük
 • A kutatás-fejlesztésen belül a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.
 • Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
 • Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.
 • A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

Egyéb, a költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek:

Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve
Immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó költségek 10%
Közbeszerzési költségek 1%
Projektmenedzsmenthez kapcsolód költségek 2,5%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 1%
Általános (rezsi) költségek 1%
Tanácsadási szolgáltatások költsége 20%

Kötelező vállalások

 • Tesztelt prototípus létrehozása

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.

 • Üzleti hasznosíthatóság

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele7a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

A 2) pontban szereplő vállalások abban az esetben kötelezők, amennyiben a projekt keretében a következő tevékenységek valamelyike megvalósul: tanácsadás, hazai vagy külföldi kiállításon/vásáron való részvétel, regionális beruházás (eszközök és immateriális javak beszerzése). Amennyiben a projekt csak prototípus fejlesztését célozza, a 2) pont vállalása opcionális.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege

 • Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint.
 • Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

Támogatás mértéke

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás
Kísérleti fejlesztés 45% 35%
Kísérleti fejlesztés az alábbi esetben: az eredmények

terjesztése

60% 50%
Csekély összegű (de minimis) támogatás 70%
 

 

Regionális beruházási támogatás

Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35%
Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék  

55%

 

45%

Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun- Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék  

 

 

70%

 

 

 

60%

Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás  

50%

Fenntartási kötelezettség

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 év.

Előleg

Jelen pályázat keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:

 • legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a,
 • az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 40%-a.

Biztosítékok köre

Az Irányító Hatóság a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt kockázatosságának függvényében, egyedi döntés keretében a támogatást igénylőt biztosíték nyújtására kötelezheti, ennek hiányában a 272/2014-es Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján a támogatást igénylő nem köteles biztosítékot nyújtani.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A pályázatok benyújtása 2016. január 11-tól 2018. január 10-ig lehetséges.

Letölthető portfólió: GINOP-2.1.7-15 portfólió