A 2015-ös pályázati év értékelése

Írta: RollingConsulting
Dátum: december 18, 2015
Kategória: Hírek

Hosszú és tanulságos éven vannak túl a pályázók, illetve a pályázatok írásával és menedzselésével foglalkozó vállalkozások. Vállalkozásunk idei éve egyértelmű sikert jelentett, hiszen

  • rekordmennyiségű pályázatot nyújtottunk be,
  • nem csak mennyiségi, de minőségi szempontból is sikeresek voltak pályázataink, hiszen sikeresen részesültek támogatásban,
  • így számos meglévő és új Partnerünk részére nyertünk el támogatást fejlesztéseik megvalósításához.

Örömteli hír továbbá, hogy vállalkozásunk (Partnereinkkel szoros együttműködésben) sikeresen zárta le minden, a 2007-2013 között Új Széchenyi Terv során nyertes pályázatát. Sikeres volt tehát projektmenedzsment tevékenységünk is, továbbra is elmondhatjuk magunkról, hogy minden általunk menedzselt projekt megvalósítása sikeres volt.

Cikkünkben – a 2015-ös év zárásaként – az elmúlt év tapasztalatait gyűjtöttük össze.

Elindult a Széchenyi 2020 program

elindult a Széchenyi 2020

A 2014-2020 között programozási ciklus lényegében az idei évben indult el. Bár kisebb számban jelentek meg pályázatok 2014. év végén is, azonban elmondható, hogy a rendszer és a pályázatok tartalma, formája az idei évre körvonalazódott. Az új irány egyértelmű: a 2014-2020 közötti ciklusban a termelő és gyártó cégek lesznek a fókuszban, így azok a vállalkozások, akik szolgáltatóként vagy kereskedőként a korábbi években sikerrel pályáztak, a Széchenyi 2020 keretében kisebb mértékben számíthatnak nekik megfelelő pályázatokra.

Igenis szükség van pályázatíró cégek szolgáltatásaira

A Széchenyi 2020 programozási ciklussal kapcsolatos első hírek, információk között gyakran szerepelt, hogy a továbbiakban nem lesz szükség pályázatírókra. A szakma azonban nyugodt maradt, hiszen azok a pályázatírással foglalkozó vállalkozások, akik tényleges támogatást nyújtottak korábban is a pályázni vágyó vállalkozások részére, tudták, hogy ez a jövőben sem változhat. Tudtuk, hogy a meghirdetett egyszerűsített pályázati rendszer nem vonja maga után csupán alapadatok beadását, a projekteket továbbra is a feltételrendszernek megfelelően szükséges majd kialakítani és bemutatni a pályázati adatlapokon. Ezt igazolta az új pályázati rendszer is. A vállalkozásunk által az idei évben beadott rekordmennyiségű pályázatok minket igazoltak. A pályázati kiírások értelmezésében, a pályázatok szabályoknak megfelelő összeállításában, a pályázatok megvalósításának megfelelő menedzselésében ha lehet, még a korábbiaknál is nagyobb szükség van magas szakmai színvonalat képviselő pályázatírással foglalkozó vállalkozások szolgáltatásaira. A pályázatok sikeres összeállításához és megvalósításához továbbra sem javasolt a pályázatírás szervezetbe való integrálása, hiszen a külső szakértők több éves tapasztalatát még egy jól felkészült munkatárs sem tudja kiváltani.

Egyszerűsödő pályázati rendszer?

Amikor a pályázati rendszer, a pályázatok összeállításának egyszerűsítéséről beszélünk, nem adhatunk egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy valóban pozitív irányba változott-e a pályázati rendszer az Új Széchenyi Terv pályázataihoz képest. A kérdést több szempontból szükséges megvizsgálni:

1. Változások a szabályokban, feltételekben

Pozitív változás, hogy bevezetésre került a biztosítékmentesség, mely szerint azok a vállalkozások, akik szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, illetve rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, nem kötelezettek biztosítékot nyújtani magasabb összegű támogatás elnyerése esetén. Ez jelentős könnyítés a pályázók részére a korábbi gyakorlattal szemben. A pályázati rendszer egyes pályázatok esetében egyéb könnyítéseket is bevezetett, ilyen a halasztott önerő kérelmezésének lehetősége, vagy a kapcsolt vállalkozások adatainak bevonása annak megállapításához, hogy megfelel-e a pályázni vágyó cég az adott feltételeknek. Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb árbevétellel rendelkező vállalkozás megteheti, hogy árbevételénél magasabb nettó értékű projektet valósítson meg, amennyiben kéri, hogy az értékelésnél vegyék figyelembe magasabb árbevétellel rendelkező kapcsolt vállalkozásának adatait is.

Sok pályázni vágyót negatívan érintett az a változás, hogy az új programozási ciklus egyes pályázatai kizárták a pályázók köréből a szolgáltatókat és kereskedőket, akik korábban indulhattak eszközbeszerzést, telephelyfejlesztést célzó pályázatokon, így sok fejlesztési terv maradt – egyelőre – a fiókokban.

2. Elektronikus pályázati rendszer

Szintén jelentős újítás, hogy hosszú évek után végre ténylegesen bevezetésre került az elektronikus pályázás és nyomon követés lehetősége. Korábban egy úgynevezett kitöltő programot volt szükséges letölteni a pályázati adatlapok rögzítéséhez és benyújtásához. A program hiányosságai, hibái sok bosszúságot okoztak a pályázatíró kollégáknak, ráadásul a legújabb operációs rendszerekkel nem minden esetben voltak kompatibilisek a kitöltő programok. A Széchenyi 2020 keretében azonban bevezetésre került az online pályázói felület, melyhez külön program letöltése már nem szükséges. Arról, hogy maga a pályázati adatlap valóban leegyszerűsödött-e, megoszlanak a vélemények.

Tapasztalatunk szerint egy-egy pályázati adatlap kitöltése a korábbinál több időt vesz igénybe, hiszen az online felületen belüli kitöltés egyáltalán nem nevezhető rugalmasnak. Valóban kevesebb adatot szükséges megadni a korábbinál (bár nem számottevően), azonban a kitöltés során az egyes adatlapok közötti váltás nehézkes, hiszen minden aloldal kitöltése után menteni szükséges, majd visszalépni a kezdő oldalra, belépni az újra, ezt pedig 100-200 alkalommal megismételni. Jelentős hátrány, hogy az új rendszernek is megvannak a maga hiányosságai, hibái, melyek a programozásból erednek. Bízunk benne, hogy az idei év tapasztalatai alapján ezek a hibák 2016-ban javításra kerülnek.

Kiemelendő azonban, hogy az online kitöltő program gyorsabb, és a pályázatok benyújtásának első napján (jellemzően hajnali, korai reggeli órákban), jelesre vizsgázott a sok felhasználó okozta jelentős terhelés kiszolgálásából. Jelentősen csökkentek tehát a lefagyások, kihagyások, így összességében kevesebb bosszúságot okoz a pályázatíróknak az új rendszer.

Az elektronikus pályázati rendszer összességében pozitívan értékelhető, ami főként a pályázatok megvalósítása, a támogatások lehívása során fog megmutatkozni. A korábbi gyakorlattal szemben ugyanis nem kell többé 100-1000 oldalas dokumentációt benyújtani az elszámolásokhoz, minden elektronikusan feltölthető lesz.

Felgyorsuló forráselosztás?

A Széchenyi 2020 indulásakor abban bízott a szakma, hogy felgyorsulnak a pályázatok elbírálásai, valamint a támogatások kifizetései, vagy legalábbis egy új, kiszámíthatóbb időszak köszön be a pályázatok világában. Sajnos ez csak részben történt meg. Bizonyos pályázatok esetében meglepően gyorsan születik elbírálás, míg más pályázatok esetében jelentős csúszások történnek, így a meghirdetett 30 napos elbírálás – ami a hiánypótlásokkal természetesen nőhet – ténylegesen nem történt meg. Ennek hátránya elsősorban nem is a csúszásokban, hanem a kiszámíthatatlanságban keresendő, hiszen a Minisztérium sajnos szinte semmilyen módon nem kommunikálja a pályázók irányába, hogy mikor számíthatnak eredményre, gyakran megesik, hogy hónapok telnek el a pályázat benyújtása és az eredményhirdetés között, azonban a csúszások tényéről és okáról nincs hivatalos tájékoztatás. Mivel sokan a támogatás odaítéléséhez kötik projektjük megvalósítását, ezért egy komoly beruházás esetében nem mindegy, mikor történik meg a támogatói döntés. Egy vállalkozás életében pedig fontos az előre tervezés, főleg nagyobb beruházások megvalósítása esetén, melyek meghatározzák a cég jövőjét. Ilyen szintű tervezésnél több hónapos csúszások nem engedhetők meg egy vállalat életében.

Pozitívum, hogy a támogatások kifizetése a korábbi gyakorlattal ellentétben felgyorsult. Nőtt az igényelhető előleg mértéke is, mely jelentős könnyítés. Az előleg kifizetésének átfutása pedig csupán 1-2 hét az előlegigénylések benyújtásától számítva, ami rendkívül előnyös.

Egyszerűsödő pályázati kiírások?

pályázatírás

Az új pályázati rendszer egyik legkecsegtetőbb hívószava a pályázatok egyszerűsítése volt. Az elmúlt évek alapján elmondhatjuk, hogy tapasztalt pályázatíróknak is sokszor kihívást okozott a pályázati felhívások értelmezése, melyek több pontban kétértelműek voltak. Mivel minden esetben a pályázati feltételeknek megfelelő projekteket nyújtunk be, ezért fontos a szakmánkban, hogy fontos kérdésekre egyértelmű válaszokat tudjunk adni. Sajnos a tapasztalatok azt mutatták, hogy sok esetben a Minisztérium munkatársai sem tudták értelmezni a kérdéses pontokat, sok esetben egymásnak ellentmondó, vagy kitérő válaszokat adtak megkereséseinkre. Ennek ellenére sikerrel vettük az akadályokat és elmondhatjuk, hogy 2015-ben formai okok miatt elutasított pályázatot nem nyújtott be vállalkozásunk.

A pályázati felhívások tartalmában bekövetkező változások tehát pozitívak, azonban javasolt a pályázatok konkrétabb megfogalmazása annak érdekében, hogy egy-egy feltétel, szempont ne legyen többféleképpen értelmezhető. Gyakorlott pályázatíróknak ugyan van tapasztalata a kérdések több irányból való megközelítésében, de a cél az egyértelmű irányelveknek való egyértelmű megfelelőség lenne. A Minisztérium részéről pedig fontos lenne egyértelmű állásfoglalás képviselése a „vitás” kérdésekben, illetve a megkeresésekre nyújtott időben történő válaszadás – több esetben ugyanis már csak a pályázatok benyújtása után kaptunk választ egy-egy kérdésre. Érdemes lenne továbbá megfontolni a több éves tapasztalattal rendelkező pályázatíró cégek bevonását a pályázati kiírások egyeztetésébe, akár egy szakmai fórum formájában, hiszen ezek a cégek első kézből ismerik a pályázni vágyó cégek fejlesztési igényeit.

Mérleg

Bár cikkünkben többségben vannak a kevésbé előnyös változások, összességében elmondható, hogy a Széchenyi 2020 program első éve sikeresnek mondható a pályázók szempontjából. Az elmúlt évek forrásínségét követően az idei évben olyan pályázatok jelentek meg, amelyek ténylegesen tudták segíteni a fejleszteni kívánó vállalkozásokat. A rendszer sikerességét önmagában igazolja a vállalkozásunk által beadott rekordmennyiségű pályázat. A lehetőségek tehát adottak a pályázni vágyók előtt, érdemes azonban szem előtt tartani az alábbi szempontokat:

  • A pályázatok írásához szükség van megfelelő szakértelemmel rendelkező pályázatíró vállalkozásra

Érdemes már a projekttervezésbe bevonni a pályázatírókat, hogy megfelelő projektek kerüljenek kialakításra, és a fejlesztési elképzelésekhez leginkább illeszkedő pályázati konstrukciókra legyenek benyújtva a pályázatok. A pályázatíró nem csak az adminisztratív terhet veszi le a vállalkozások válláról, de segít úgy alakítani a fejlesztési elképzeléseket, hogy azok egy közös munka eredményeképpen támogatható pályázati formát öntsenek.

  • Türelmesnek kell lenni

A pályázatok megjelenése, elbírálása, a támogatási döntések megszületése előre nem meghatározhatók a gyakori csúszások miatt, melyekre a pályázatíró vállalkozásoknak nincs ráhatása. Türelmesen meg kell várni a megfelelő pályázati lehetőséget, pályázás esetén pedig szintén türelemmel kell lenni a támogatási döntés megszületéséig. A folyamatot más módon lehet gyorsítani:

  1. Projektek előkészítése – nem érdemes várni a pályázatok megjelenésére, proaktívan szükséges kialakítani a projekteket, szoros együttműködésben a pályázatíró céggel. Így a pályázat megjelenésekor már konkrét elképzelésünk van arról, hogy pontosan mire kívánunk pályázni, így már csak az adott pályázati felhíváshoz szükséges igazítani projektünket
  2. Pályázatok beadása – a pályázatok beadásának első napja mindig előre meghatározott, az elbírálás pedig vagy a forrás várható kimerüléséig, vagy szakaszosan (több időpontban) történik. Érdemes tehát projektjeinket már a beadás első napján benyújtanunk, hiszen az adott pályázathoz rendelt forrás hamar kimerülhet. Egy pályázat összeállítása 1-4 hetet vesz igénybe, ezt szem előtt tartva érdemes megkezdeni a közös munkát, vagyis a pályázatírást.

Összességében tehát pozitívan értékeli vállalkozásunk a 2015-ös évet, és bizakodóan tekint 2016-ra. Bízunk benne, hogy a fenti hiányosságok, az új programozási ciklus gyermekbetegségei javításra kerülnek jövőre, így egy minden eddiginél sikeresebb év vár Partnereinkre.

Fejlesztésekben gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

 

Rolling Consulting Hungary Kft.