GINOP pályázatok – nem szükséges a jelzálog előzetes jóváhagyása

Írta: RollingConsulting
Dátum: április 15, 2016
Kategória: Hírek

A projektek finanszírozásával kapcsolatban jelentős adminisztratív könnyítésre került sor a GINOP Irányító Hatóság hétfőn közzétett tájékoztatása által, mely számottevő mértékben megkönnyíti a nyertes projektek tárgyát képező ingó- és ingatlan vagyontárgy esetében a jelzálogjoggal való terhelés folyamát. A tájékoztatás értelmében bizonyos feltételek teljesülése esetén az Irányító Hatóság külön, előzetes írásos engedélye nélkül is lehetségessé válik a pozitív elbírálásban részesült projekteknél a jelzálog bejegyzése, mely jelentős mértékben meggyorsíthatja az adminisztratív és a projekt finanszírozásával kapcsolatos ügyintézést.

A jelenlegi helyzet szerint ez 2204 darab nyertes pályázatot érint, de a tájékoztatás hatálya természetesen a jövőben kihirdetésre kerülő nyertes projektekre is érvényes. A pályázók részére jelentős a könnyítés, hiszen korábban a pályázat keretében beszerzett eszközök, gépek, fejleszteni kívánt ingatlan jelzálogjoggal való megterhelése előzetes hozzájáruláshoz volt kötött, amely jelentősen lassíthatta a folyamatokat.

A hétfőn kiadott tájékoztatás második bekezdése ugyan tartalmazza, hogy a Kedvezményezett által a projekt során beszerzésre került ingatlan, vagyontárgy esetében a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csakis az Irányító Hatóság egyedi engedélyével, hozzájárulásával és a meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető vagy idegeníthető el, melyet a most megjelent közlemény helyezett hatályon kívül.

A közlemény értelmében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok Irányító Hatósága az összes GINOP támogatási szerződés kedvezményezettjének esetében engedélyezi a projekt tárgyát képező ingó- ingatlan vagyontárgy esetében az előzetes írásbeli hozzájárulás nélküli jelzáloggal való terhelést.

Azonban fontos kiemelni, hogy az Irányító Hatóság előzetes engedélyére nincs szükség, de utólagos bejelentési kötelezettség áll fent a következő szempontok együttes teljesülése esetén:

  • teher típusa: kizárólag jelzálogjog, és a jelzálogjog biztosítása céljából szükséges további teher pl.: dologi hatályú elidegenítés és terhelési tilalom, vételi jog, stb. alapítására a jelzálogjog alapítása mellett,
  • az alapítandó jelzálogjog jogosultja, amennyiben a hitelügylet biztosítására szolgál: kizárólag pénzügyi intézmény (Hpt.1 szerinti hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás)
  • a jelzálogjog tárgya: a projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy,
  • a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a GINOP jelű támogatási szerződésben feltüntetett kedvezményezett ott feltüntetett projektjének előfinanszírozását (a projekt megvalósításához a kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön vagy hitelügylet, azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a projekt megvalósítási időszakában nyújtja.

A tájékoztatás kiterjed arra, hogy a támogatott akkor tesz eleget bejelentési kötelezettségének, ha  a kölcsön- vagy hitelszerződés, illetve az ehhez kapcsolódó jelzálogszerződés másolati példányának, a kölcsön- vagy hitelfelvétel körülményeiről szóló tájékoztatás megküldte és a jelzálog hiteles nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént.

A határozat április 11-én lett közzétéve a Széchenyi 2020 honlapon, amely közzététel által hatályba is lépett azzal a feltétellel, hogy a már meglévő, illetve folyamatban lévő pályázatokra is érvényes ezen rendelkezés. A tájékoztatatás természetesen visszavonásig érvényes, mely esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni.

Forrás: Portfolio.hu